Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen vanaf €75,-

Mini Paradise is een label van Het Paradijs en staat geregistreerd als VOF Het Paradijs

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Mini Paradise neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over u op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie is Mini Paradise

Mini Paradise is een webwinkel waar u gepersonaliseerde producten kunt bestellen. Mini Paradise en daarmee VOF Het Paradijs is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Mini Paradise verzamelt en gebruikt en met welk doel. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven en raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Onze algemene voorwaarden vindt u hier

Contactgegevens Mini Paradise en VOF Het Paradijs

Klarendalseweg 172

6822 GH Arnhem

info@mini-paradise.com

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 09205313

Btw-nummer: NL821170351B01

Welke informatie wordt door Mini Paradise verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die u zelf toevoegt aan de gepersonaliseerde producten zijn en blijven van u. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van u hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Transactiegeschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over uw computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt)
 • Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website
 • Klikgedrag

Voor welke doeleinden zal Mini Paradise informatie over u gebruiken?

Mini Paradise zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van van onze website Mini Paradise mogelijk te maken;
 • Om producten aan te bevelen op basis van uw bestellingen en interesses;
 • Om u persoonlijke aanbiedingen te doen die interessant voor u zouden kunnen zijn;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om Mini Paradise te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Concreet verwerken we uw persoonsgegevens op deze manieren, voor de volgende doelen:

1. Afhandelen van een bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld het druk-/print-bedrijf. Meer over verstrekking van gegevens aan derden leest u verderop in deze privacyverklaring: Verstrekking aan derden. Zonder uw expliciete toestemming zal Mini Paradise uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

2. Analyse
Als u Mini Paradise bezoekt verzamelen wij, als u daar toestemming voor geeft, door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie.

3. Marketing
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post: zonder uw expliciete toestemming zal Mini Paradise uw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden;
 • via social media;
 • per email: zonder uw expliciete toestemming zal Mini Paradise uw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden

4. Het gebruik van cookies
www.mini-paradise.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Meer hierover leest u hieronder bij cookiebeleid 

5. Klantenservice
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons een email sturen of bellen. De gegevens die u ons toestuurt per email, worden bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u per e-mail contact opneemt met ons omdat u vragen of klachten heeft over onze dienstverlening, slaan we uw contactgegevens en uw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen, de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening. 

6. Prijsvragen en acties
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming.

Op welke wijze beschermt Mini Paradise uw persoonlijke informatie?

Mini Paradise hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met u toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanonimiseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins).

Verstrekking aan derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Mini Paradise uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Mini Paradise kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover u daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zo ver deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Mini Paradise kan uw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. 

Cookiebeleid

1. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  

2. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies

Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan uw inloggegevens op of wat u in uw winkelmandje hebt gestopt. 

Geanonimiseerde analytische cookies

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

Tracking cookies van anderen

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt op internet om uw persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zonder uw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.  

Social media related cookies

Hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikelen en pagina’s u deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die uw surfgedrag op het web volgen.

3. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kun u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kunnen daardoor vaker worden herhaald.

4. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.mini-paradise.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@mini-paradise.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. We raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@mini-paradise.com.

Ons privacybeleid is voor het laatst aangepast op 14 januari 2021